Welkom op de site van HEERTECH BV
 
HEERTECH BV beschikt voor diverse bedrijfstakken over goed en vakkundig personeel.
 
Omdat HEERTECH BV niet alleen in Nederland en Belgie, maar ook in Polen bedrijfsinrichtingen heeft, kunnen wij putten uit een ruim aanbod van gecertificeerde arbeidskrachten met een jarenlange ervaring. Wij kunnen dan ook op korte termijn zeer accuraat aan uw wensen en eisen tegemoet komen als u tijdelijk personeel nodig heeft.
 

HEERTECH BV hecht veel waarde aan kwaliteit. Voor onze opdrachtgevers en voor onze vakmensen. We kunnen alleen tot een goed resultaat komen als aan alle voorwaarden is voldaan. Goede certificaten is een van die voorwaarden. Bij HEERTECH BV is alles volgens de wet geregeld en we beschikken dan ook over alle certificaten die u als opdrachtgever mag verwachten:

VCA* Certificaat : Het VCA-certificaat legt bedrijven verplichtingen op omtrent veiligheid, gezondheid en milieu.

NEN 4400-1 Certificaat: De Nen 4400-1–Norm is een norm die is opgesteld om opdrachtgevers de zekerheid te bieden dat uitzendbureaus verplichtingen wat betreft de aangifte en de afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies nakomen en dat de aangeleverde arbeidskrachten legaal en onder de juiste omstandigheden aan de slag kunnen gaan.

 

 
Onze organisatie is vooral gespecialiseerd in projecten voor de Petrochemische Industrie, Offshore industrie, Installatiesector, Metaalindustrie, Tankbouw, Voedingsindustrie, Scheepsbouw en Bouwindustrie
© 2012 - Heertech BV. All rights reserved.