Werknemers
 

Voor de selectie van ons personeel gebruiken wij de expertise van adviseurs die al bij de voorselectie van potentiële werknemers een uitgebreid antecedentenonderzoek hebben gedaan met betrekking tot opleiding, werkervaring, mentaliteit en motivatie, voordat ze in ons bestand worden opgenomen.
Voor een juiste invulling van het te realiseren
project is de afstemming tussen vraag en aanbod van wezenlijk belang omdat het inschakelen van een onderaannemer uiteraard niet ten koste mag gaan van de onder uw verantwoording te leveren kwaliteit
.

 
Wij zullen ons daarom vooraf uitgebreid op de hoogte laten brengen van uw wensen en eisen met betrekking tot de verlangde arbeidsdisciplines en het te leveren gereedschap.
Aan de hand van de door u verstrekte gegevens wordt een evaluatierapport gemaakt en kunnen wij de juiste invulling voor uw project verzorgen.

 
Alle handelingen die wij voor u verrichten worden schriftelijk aan u gerapporteerd. Alle verantwoordelijkheden bevoegdheden en andere voorwaarden leggen wij zwart op wit voor u vast.
Met HEERTECH BV weet u altijd precies waar u aan toe bent!

© 2012 - Heertech BV. All rights reserved.